www.rum46.dk
Rosta Fenster: Om leflings-retorik og andre manipulerings-manøvrer
01 Nov, 2006 -
06 maj, 2014
Speak Up! v/ Tanja Nellemann og Grete Aagaard
Vinduesudstilling

Klik på billedet og se flere billeder
rum46 præsenterer en lysavis i november måneds ROSTA fenster. Med Slogans, opråb, tilskyndelser og kommentarer vil lysavisens korte tekster spørge til, eller på anden vis fremstille alternativer til de 'one liners' og overskrifter vi finder i det aktuelle mediebillede.

Speak Up! OM LEFLINGS-RETORIK OG ANDRE MANIPULERINGS-MANØVRER er ikke ude i et partipolitisk ærinde, men ønsker at fremstille alternative ytringer til den aktuelle populistiske og  manipulerende retorik som vi ser udbredt i dele af det samtidige mediebillede og politiske landskab i Dk.

Tanja Nellemann og Grete Aagaard som står bag Speak UP! har indledt med 'starttekster'. De har inviteret en række kunstnere, digtere og andre aktørerer, som på forskellig vis beskæftiger sig med tekst i deres arbejde eller på anden vis arbejder politisk og socialt med samtidsproblematikker - til at bidrage med korte tekstudsagn til lysavisen.

Grete Aagaard og Tanja Nellemann samarbejder om magasinet Speak Up! set up tolerance - et uafhængigt magasin, som overordnet handler om ytringsplads, synlighed, mulighed og ansvar i den aktuelle sociale og politiske hverdag. Speak Up! set up tolerance er et magasin, som forandrer form, indhold og udbredelse fra udgivelse til udgivelse - alt afhængig af emne og tematik, som diskuteres og besluttes i den gældende arbejds- og redaktionsgruppe.
Se mere på www.setuptolerance.dk

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46, st. tv.
8000 Århus C
Denmark
Tel. (+45) 8620 8625
www.rum46.dk

ROSTA-fenster
I hver måned i 2006 præsenterer rum46 et vinduesværk kaldet ROSTA-fenster, der på forskellig vis kommenterer propagandakunst og relevante sociale eller politiske problemstillinger. Det oprindelige ROSTA-fenster var sovjetiske propagandaplakater designet af russiske kunstnere og forfattere og udført af Telegraf-agenturet ROSTA. ROSTA-plakaterne blev skabt i 1919-1921 lige efter første verdenskrig og blev eksponeret i diverse vinduer (heraf navnet), som øjenåbnere, der skulle illustrere bourgeoisiets fald og appellere til mobilisering af alle kræfter med henblik på at støtte op omkring kommunismen i Rusland. De blev altså skabt som reaktion på samfundets tilstand, hvor utilfredshed, sult og fattigdom herskede, og  hvor den politiske situation var ustabil og under forandring. Rum46s ROSTA-fenster fungerer som en installation ud ad til - i det offentlige rum, der møder den tilfældigt forbipasserende på gaden med et vedkommende budskab. Med principperne bag ROSTA-fenster, ønsker rum46 at sætte forskellige aktuelle problemstillinger på dagsordenen, ligesom de originale ROSTA-fenster plakater.

ROSTA-fenster har indtil nu præsenteret værker af Share Your Country, Selvsving, Jacob Nielsen, EuroMayDay og Joaquin Zaragoza og Claus Ejner, KULTURBUREAU, Swop Network Project og magasinet Speak Up! set up tolerance nr.1. Værkerne spænder fra tvetydige billedudsagn, til aktivistisk og politisk dokumentar over det humoristisk filosoferende. I modsætning til de oprindelige ROSTA-plakater er der ikke et samlet politisk budskab, snarere kommenterer værkerne forskellige uligheder i vores samfund på det individuelle, det politiske og det eksistentielle niveau.

rum46 er støttet af Århus Kommunes Kulturpuljer.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46